Kanal Kayıt

Kanal Kayıt Nedir? Stüdyonuzda Kanal Kayıt Yapabilir Miyiz? Ankara‘ da Kanal Kayıt Alınabilecek Stüdyolar Hangileridir?


Kısaca Kanal Kayıt Nedir?


Kanal Kayıtta şarkıda kaç adet enstrüman varsa müzisyenler kayda tek tek girerler ve her müzisyenin kaydı ayrı yapılır. Alınan kaydın frekans ve düzenlemeleri ayrı ayrı yapılabilir, bu şekilde daha kaliteli kayıt alınmış olur. Profesyonel albüm kayıtları bu şekilde oluşur.
  
Kanal kayıt yönteminde, kaydedilecek ses kaynağı stüdyo mikrofonunun önüne gerekli pozisyon alınarak yerleştirilir ve çoklu kayıt cihazında bu kaynak için bir kanal ayrılır.

Kayıt sonrası diğer ses kaynağı mikrofon önünde ilkinin yerini alır ve bu kez bu kaynak için multitrack cihazda farklı bir kanal açılır. Kayıt sırasında ilk kaynağın tekrar çalımı (playback) olacağından, sonraki kayıtlar süresince önceki tüm kaynaklar istenildiğinde duyulacaktır.
 
Kanal Kayıt Hakkında Daha Detaylı Bilgi Alabilir Miyim ?

Kanal Kayıt Yönteminin içeriğine bakıldığında, diğer yöntemlere göre daha karmaşık bir yapıya sahip olmasına rağmen avantajlarının çok olduğunu görmek mümkündür. Örneğin hücum kayıt yönteminin çevre ve akustik ortam sorunlarını; kanal kayıt yönteminin kendine özgü anlık problemlerini tamamen ortadan kaldırır.

Ses kaynakları istenildiği zaman istenildiği tekrarla kendine ait bir kanala yerleştirilir ve tekrar çalımı yapılabilir. Kaynaktan alınan sinyal olabildiğince en iyi hale gelene kadar işlemden geçirilebilir ve bu süre içinde kayda başlanmayabilir. Olası teknik ya da müziksel aksaklıklarda geri dönüş her zaman mümkündür. Tüm bunların dışında belki de en önemli avantajı, kaydedilen tüm ses kaynaklarının multitrack cihazda bağımsız konumları (iz, kanal) olur ve her bir kaynak, uzun süreli saklanarak üzerlerinde her zaman için çeşitli işlemler (processing) yapılabilir. Teknik açıdan bakıldığında diğerlerine göre bu yöntemin dezavantajı yoktur denirse abartı olmaz. Ancak maddi açıdan bakıldığında yöntemin tek dezavantajı, diğer yöntemlere göre daha fazla bir maliyet ve süre gerektirmesidir.